LEVH

LEVH
Görünen ibretli manzara. * Üzerinde yazı veya şekil çizilebilir düzlük. * Seyredilen yerin çizili sureti. * Ayet, hadis veya büyüklerin ders verici sözleri. Yazılı şey. * Şimşek çakmak. * Susamak. * Zâhir olmak. * Çalıp almak

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • LEVH-İ KAZÂ VE KADER — Kader ve kazanın levhası, yani: Olmuş ve olacak her bir şeyin ilm i İlâhîdeki vücudları; yani, ilmen mevcudiyyetleri.(Alem i gaybdan sayılan geçmiş ve gelecek mevcudatın dahi mânen hayatdar bir vücud u mânevileri ve ruhlu birer sübut u ilmîleri… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • LEVH-İ MAHV VE İSBAT — Bir tabirdir. Levh: Görünen ve ibret verici bir vaziyeti ifade eder. Mahv ise; o vaziyetin birden ortadan kalkması, mahvolmasını ifade eder. Gökyüzü bulutlarla kaplı, şimşek çakar, yağmur yağar bir levha halinde iken birden hava açılır, hiç bir… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • levh — (A.) [ حﻮﻝ ] levha …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • LEVH-İ HÂTIR — Hâfıza …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • LEVH-İ MAHFUZ — Her şeyin hayatının ind i İlâhîde yazılması. İlm i İlâhînin bir ünvanı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • LEVH-İ MAHV — Mahvolma levhası, bir şeyin harab oluşu ve yıkılışını gösteren manzara …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ECEL-İ MUALLAK — Levh i Mahv İsbat ta mukadder olarak yazılı, bâzı şartlarla mukayyed olan ecel. Ecel i müsemma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ZEMAN — Zaman, devir, vakit, çağ, mevsim, mehil.(Levh i Mahv İsbat ise, sâbit ve dâim olan Levh i Mahfuz u Azam ın daire i mümkinatta, yâni mevt ve hayata, vücut ve fenâya daima mazhar olan eşyada mütebeddil bir defteri ve yazar bozar bir tahtasıdır ki,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ÜMM-ÜL KİTAB — Kitabın anası, esası. Levh i Mahfuz ve ilm i İlâhî. (Yâni: Kur ân, İlm i İlâhîde, Levh i Mahfuz da ezelî ve ebedî olarak mahfuz bulunduğundan Kur anın aslı ve anası mânasında kullanılan bir tabirdir.) * Kur an ı Kerim in müteşabih olmayan muhkem… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • levhimahfuza — levhimahfúza ž DEFINICIJA isl. ploča na kojoj je po mišljenju nekih deterministički orijentiranih islamskih teologa zapisana sudbina svakog čovjeka još prije njegova rođenja ETIMOLOGIJA tur. levh i mahfuz ← arap. läwḥ: tabla + maḥfūzt: sačuvan …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”